x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Sortides i treball de camp