x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions