x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Resolució de problemes x Comunicació escrita