x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo