x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Resolució de problemes