x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Sortides i treball de camp