x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Eines TIC x Gestió d'informació x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions