x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Eines TIC