x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Resolució de problemes