x Comunicació oral x Representacions i models x Literatura x Gestió d'informació x Eines TIC x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions