x Comunicació oral x Representacions i models x Material manipulable