x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Literatura x Gestió d'informació