x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes