x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Imatge, so i vídeo