x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Literatura x Eines TIC