x Comunicació oral x Representacions i models x Maquetes i construccions x Eines TIC x Gestió d'informació