x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo