x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC