x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Maquetes i construccions