x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Gestió d'informació x Literatura x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo