x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Maquetes i construccions