x Comunicació oral x Representacions i models x Resolució de problemes x Sortides i treball de camp