x Comunicació oral x Representacions i models x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Maquetes i construccions