x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Maquetes i construccions x Literatura x Resolució de problemes