x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Comunicació escrita x Resolució de problemes x Maquetes i construccions x Literatura