x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Imatge, so i vídeo