x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació