x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Literatura