x Comunicació oral x Representacions i models x Eines TIC x Maquetes i construccions x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Sortides i treball de camp x Imatge, so i vídeo