x Comunicació oral x Representacions i models x Exercitació lingüística