x Comunicació oral x Representacions i models x Gestió d'informació x Maquetes i construccions