x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Literatura x Imatge, so i vídeo x Eines TIC x Maquetes i construccions