x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Literatura x Gestió d'informació