x Comunicació oral x Resolució de problemes x Comunicació escrita x Eines TIC x Gestió d'informació x Representacions i models x Imatge, so i vídeo