x Comunicació oral x Resolució de problemes x Literatura x Imatge, so i vídeo x Representacions i models x Sortides i treball de camp