x Comunicació oral x Resolució de problemes x Literatura x Imatge, so i vídeo x Gestió d'informació