x Comunicació oral x Resolució de problemes x Literatura x Representacions i models