x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Literatura x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions