x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació x Literatura x Representacions i models