x Comunicació oral x Resolució de problemes x Eines TIC x Gestió d'informació x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions