x Comunicació oral x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita