x Comunicació oral x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Comunicació escrita