x Comunicació oral x Resolució de problemes x Gestió d'informació x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Eines TIC