x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Literatura x Imatge, so i vídeo