x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Imatge, so i vídeo x Comunicació escrita x Representacions i models