x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Eines TIC x Imatge, so i vídeo