x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Maquetes i construccions x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo