x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Representacions i models x Imatge, so i vídeo