x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació x Imatge, so i vídeo