x Comunicació oral x Sortides i treball de camp x Gestió d'informació